Edifici medioambientalment sostenible

Edifici medioambientalment sostenible


El Centre Pau Casals de Prada és un conjunt de tres edificis mediambientalment sostenibles. Dos destinats a dormitoris i un altre de polivalent destinat a aules, biblioteca, cuina, menjador, recepció, sales de reunions, de jocs etcètera.

Així, doncs, els dos edificis de nova planta, construïts en la primera fase de les obres, a més dels aïllaments tèrmics contemplats en la construcció, funcionen amb geotèrmia. És a dir, un pou exterior de vuit metres de fondària, situat a una distància adequada, capta l’aire exterior i, a través de canalitzacions soterrades, l’envia directament a les habitacions, de manera que l’aire hi surt a una temperatura constant de 14 graus centígrads tot l’any; cosa que permet una temperatura òptima a l’estiu i que, a l’hivern, només cal escalfar de 14 graus en amunt, amb l’estalvi consegüent d’energia.

Aquests edificis, a més, tenen un sostre vegetalitzat, amb plantes autosuficients, que no necessiten atenció, un sostre que aïlla de manera important respecte de la temperatura exterior. Totes les habitacions tenen les finestres (que són tan amples i altes com les cambres) orientades a migjorn, cosa que fa que a l’hivern rebin plenament els raigs de sol i a l’estiu, mitjançant un sistema articulat de plafons mòbils, deixin passar la llum en funció de la temperatura interior. En un dels edificis hi ha plaques solars que permeten de tenir aigua calenta per al conjunt.


L’edifici central, la casa original, ha estat rehabilitat a consciència per a evitar fuites d’energia. Així, doncs, tots els murs exteriors han estat reforçats per la part interior amb un gruix de 20 centímetres de material aïllant, s’han canviat totes les obertures (la fusta per alumini, el vidre simple per doble vidre), i els tancaments ara són perfectes. A la planta baixa s’ha instal·lat calefacció radiant per terra (de manera que s’obté abans la confortabilitat tèrmica). Al soterrani hi ha tres calderes amb 3.000 litres d'aigua calenta emmagatzemats provinent de l’energia fotovoltaica d'un dels edificis de dormitoris. També hi ha una caldera de biomassa que serveix per a escalfar el conjunt dels edificis. El compromís amb el medi ambient arriba al punt d’haver contractat l’abastiment elèctric amb una companyia que assegura que el 100 per cent de l’electricitat prové de fonts netes, no contaminants.